#मला_सूचलेले

अशाच  एका दूर देशी न्यावे तुला एकटीच पहारा नसावा कुणाचा फक्त तू आणि मीच,

चालत रहावे आपण त्या निस्तब्ध झुळुकीत, 

 न तु काही बोलायचे न मि काही म्हणायचे,  

असाव्या फक्त त्या आठवनींचा ठेवा, 

अन भावनांचा ओलावा, 

अशाच एका दूर देशी न्यावे तुला एकटीच.

Advertisements

5 thoughts on “#मला_सूचलेले

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s